ск

ск

Sunday, June 30, 2013

Гемиџиите

Гемиџиите биле таен македонски анархистички кружок составен од повеќе млади Македонци, револуционери-анархисти, кои го формирале кружокот под влијание на Македонскиот таен револуционерен комитет. Нивната акција во Солун во април 1903 година е позната како Солунски атентати.

No comments:

Post a Comment