ск

ск

Friday, July 5, 2013

ПРОЕКТОТ АЈДЕ!
Надминувајќи ги границите и нациите!
Залагајќи се заедно против национализмот!
АЈДЕ е иницијатива на другари кои живеат во Скопје и Солун. Не спојуваат лични и политички односи.

Почетната точка за нашето активирање беше волјата да се спротивставиме на реториката репродуцирана од националистичката еуфорија поврзана со 100-годишнината од „ослободувањето“ на Солун во Грција и 100 години од потпишувањето на Букурешкиот договор во Република Македонија.

Сакаме да ја постигнеме оваа цел споделувајќи гледиште кое извира од нашите секојдневни искуства во земјите во кои живееме и од нашето учество во сферата на општествениот отпор.

Неодамна започнавме, најдобро што можевме, дискусија која се однесува на политичкото читање на историјата и на продлабочување на теоретски прашања како: значењето на „нациите“, употребата на националните симболи и улогата на националните држави во рамките на денешната капиталистичка криза.

Го одбравме зборот „ајде“ бидејќи е заеднички збор на Балканот. За нас „Ајде“ значи „да поттикнеме“: ајде да промовираме антинационализам и подобрување на класната борба. Тука, таму, насекаде. За свет без граници, авторитети и експлоатација.

Прочитајте го заедничкиот труд во облик на книга тукаNo comments:

Post a Comment